Comuna

RĂDUCĂNENI

județul Iași

 Home
Consiliul Local
Primăria Comunei
Declarații de avere
Hotarari adoptate
Interes public
Formulare
Licitații
Evenimente
S.V.S.U.
Galerie foto
Contact

                                                                                 

Zilele comunei Răducăneni 2016: se pot vizualiza înregistrările la secțiunea Evenimente!

 

 

 

 

 

 

 

 

SCURT ISTORIC

Comuna Răducăneni are în componenţă patru localităţi: Răducăneni (format prin contopirea satelor Răducăneni şi Bazga), Isaiia, Bohotin  şi Roşu. Primele trei dintre acestea s-au dezvoltat în lungul unui drum comercial pe valea pârâului Bohotin. Acest culoar de trecere există probabil încă din neolitic şi etapa geto-tracică, date fiind urmele aşezărilor datând din perioadele respective din zonele Cetăţuia, Marmora şi din apropierea satului Roşu.

Arealul cuprins între văile Bohotinului şi Coziei a fost locuit începând încă din paleolitic şi până în prezent, în vetrele satelor actuale sau în apropierea acestora.

Un exemplu în acest sens îl constituie satul Răducăneni, în a cărui extremitate sudică sunt suprapuse urme de locuire din etapa neolitică, cultura geto-dacică, paleocreştină sec. IV î.Ch şi perioada formării primelor formaţiuni feudale (prin tezaurul de pe dealul Beşleaga, datat 754-809, şi fragmente de ceramică din aceeaşi epocă, mergând până în sec. X-XI).

Începând din sec. XVII, există urme de locuire în vatra actuală a satului Bazga. În aceeaşi perioadă (sec. XVII), boierul Răducanu Rosetti a primit moşie domnească pe dealul Hemeiosul, în apropierea vetrei Bazga, înfiinţând acolo o aşezare. Urmaşii săi au părăsit această aşezare, stabilindu-se pe valea Bohotinului, la S de acesta şi la SE de vatra Bazga, dezvoltându-se astfel aşezarea Răducăneni.

citește mai mult >>

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

com. Răducăneni, jud. Iași

 

HOTĂRÂREA NR. 294/22.09.2016

Regulament de organizare și funcționare a Comisiei județene de fond funciar Iași

 

PRO CIVILIZAȚIE-fără maidanezi

 

TAXE ȘI IMPOZITE 2016

HCL 50/2015 + ANEXE

 

Denumirile străzilor din satele Răducăneni, Bohotin, Roșu și Isaiia (HCL nr. 58/2010)


Legături utile:

Revista Informația Răducănenilor

 

http://scoli.didactic.ro/ltr/

 

http://catalinhadar.wix.com/lemn

 

http://enacheemanuel.blogspot.ro/

 

http://www.shtetlinks.

jewishgen.org/raducaneni/index.html

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIZITATORI Website counter
 Copyright or other proprietary statement goes here.
For problems or questions regarding this Web site contact
admin@comunaraducaneni.ro.
Last updated: 15.05.2017