Comuna

RĂDUCĂNENI

județul Iași

 Home
Consiliul Local
Primăria Comunei
Declarații de avere
Hotarari adoptate
Formulare
Licitații
Evenimente
S.V.S.U.
Galerie foto
Contact

 

 

 

 

 

 

Zilele comunei Răducăneni 2016: se pot vizualiza înregistrările la secțiunea Evenimente!

 

privind organizarea în data de 14 noiembrie 2016, ora 1000 a concursului pentru  ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacantă de

 ASISTENT MEDICAL COMUNITAR din cadrul

 Serviciului Public de Asistență Socială Răducăneni

privind REZULTATUL FINAL al concursului organizat în data de 12.10.2016pentru ocuparea funcției publice vacante de INSPECTOR, clasa I, grad profesional debutant și pentru ocuparea funcției publice vacante de REFERENT, clasa III, grad profesional asistent în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

în urma susținerii interviuului din data de 17.10.2017 de către candidații declarați admiși la proba scrisă pentru ocuparea funcției publice vacante de INSPECTOR, clasa I, grad profesional debutant și pentru ocuparea funcției publice vacante de REFERENT, clasa III, grad profesional asistent în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

privind REZULTATUL PROBEI SCRISE la concursul organizat în data de 12.10.2016 pentru ocuparea funcției publice vacante de INSPECTOR, clasa I, grad profesional debutant și pentru ocuparea funcției publice vacante de REFERENT, clasa III, grad profesional asistent în cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

privind rezultatul probei scrise la concursul organizat în data de 11.10.2016 pentru ocuparea funcției publice de execuție - vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului

în urma susținerii interviului în data 11.10.2016 de către canditatul declarat admis la proba scrisăpentru ocuparea funcției publice de execuție - vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului

în urma susținerii tuturor probelor concursului organizat în data de 11.10.2016 pentru ocuparea funcției publice de execuție - vacantă de inspector, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Urbanism și Amenajarea Teritoriului

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SCURT ISTORIC

Comuna Răducăneni are în componenţă patru localităţi: Răducăneni (format prin contopirea satelor Răducăneni şi Bazga), Isaiia, Bohotin  şi Roşu. Primele trei dintre acestea s-au dezvoltat în lungul unui drum comercial pe valea pârâului Bohotin. Acest culoar de trecere există probabil încă din neolitic şi etapa geto-tracică, date fiind urmele aşezărilor datând din perioadele respective din zonele Cetăţuia, Marmora şi din apropierea satului Roşu.

Arealul cuprins între văile Bohotinului şi Coziei a fost locuit începând încă din paleolitic şi până în prezent, în vetrele satelor actuale sau în apropierea acestora.

Un exemplu în acest sens îl constituie satul Răducăneni, în a cărui extremitate sudică sunt suprapuse urme de locuire din etapa neolitică, cultura geto-dacică, paleocreştină sec. IV î.Ch şi perioada formării primelor formaţiuni feudale (prin tezaurul de pe dealul Beşleaga, datat 754-809, şi fragmente de ceramică din aceeaşi epocă, mergând până în sec. X-XI).

Începând din sec. XVII, există urme de locuire în vatra actuală a satului Bazga. În aceeaşi perioadă (sec. XVII), boierul Răducanu Rosetti a primit moşie domnească pe dealul Hemeiosul, în apropierea vetrei Bazga, înfiinţând acolo o aşezare. Urmaşii săi au părăsit această aşezare, stabilindu-se pe valea Bohotinului, la S de acesta şi la SE de vatra Bazga, dezvoltându-se astfel aşezarea Răducăneni.

citește mai mult >>

 

HOTĂRÂREA NR. 294/22.09.2016

Regulament de organizare și funcționare a Comisiei județene de fond funciar Iași

 

PRO CIVILIZAȚIE-fără maidanezi

 

TAXE ȘI IMPOZITE 2016

HCL 50/2015 + ANEXE

 

Denumirile străzilor din satele Răducăneni, Bohotin, Roșu și Isaiia (HCL nr. 58/2010)


Legături utile:

Revista Informația Răducănenilor

 

http://scoli.didactic.ro/ltr/

 

http://catalinhadar.wix.com/lemn

 

http://enacheemanuel.blogspot.ro/

 

http://www.shtetlinks.

jewishgen.org/raducaneni/index.html


Home | Consiliul Local | Primăria Comunei | Declarații de avere | Hotarari adoptate | Formulare | Licitații | Evenimente | S.V.S.U. | Galerie foto | Contact 
VIZITATORI Website counter
 Copyright or other proprietary statement goes here.
For problems or questions regarding this Web site contact
admin@comunaraducaneni.ro.
Last updated: 18.10.2016