HA_2020
HA_2019

1/2018

 

 pentru rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2020, precum și pentru modificarea Anexei 3 la Hotărârea nr. 8 din 27 februarie 2020 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru adoptarea bugetului local pentru anul 2020, respectiv Planul investițiilor pentru anul 2020 în Comuna Răducăneni, cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local

9/2020

APRILIE 2020

Proces-verbal din data de 29 aprilie

Înapoi la Hotărâri adoptate de Consiliul Local

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail:primariaraducaneni@yahoo.com

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

pentru modificarea componenței Comisiei Locale de Ordine Publică a Comunei  Răducăneni, constituită prin Hotărârea nr. 27 din 28 iunie 2013 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni, cu modificările și completările ulterioare 

10/2020

pentru darea în folosință gratuită a 600 m.l. de teren din zona de protecție a unor drumuri aflate în extravilanul și intravilanul comunei, precum și acordarea dreptului de acces la acest teren, firmei Orange România SA, în vederea realizării investiției „Conectare site-uri BA0682 Bohotin, BA0506 Răducăneni, BA0012 Schitu Duca, BB ORO cu un cablu fibră optică”  

11/2020

privind numirea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Comunei Răducăneni  

12/2020