Home
Contact


SVSU
Disp_caract_normativ
Avere_interese_2019
Componenta
Hot_dezb_pub_2021
Avere_interese_2020

Informatii conform legii
Hot_dezb_pub
Urbanism
Cereri_tip
Cariera_2020
Organizare_SPCLEP
EP
Products
MOL
RPPA
2021_1
Publicatii_casat_2020
Alte_documente
Cariera_2021
Cariera_2020
Cariera1

09.03.2009

Product

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com

Carieră

            ANUNȚ privind REZULTATUL FINAL al concursului organizat în data de 22 ianuarie 2019 pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de ARHIVAR GRAD II

                ANUNȚ în urma susținerii interviului de către candidatul la concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de ARHIVAR GRAD II, organizat în ziua de 22 IANUARIE 2019

                ANUNȚ în urma notării lucrării scrise a candidaților ce au participat la concursul în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacante de ARHIVAR GRAD II, organizat în ziua de 22 IANUARIE 2019

            Comuna Răducăneni, judeţul Iaşi organizează examen în ziua de 17 decembrie 2019, ora 10°° - proba scrisă și în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise - interviul, pentru promovarea în grad profesional imediat superior a funcţionarilor publici

            Anunț în urma selectării dosarelor de înscriere a candidaților la examenul de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Răducăneni, județul Iași ce va avea loc în data de 17.12.2019

            Anunț privind EXAMENUL PROBEI SCRISE la examenul de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Răducăneni, județul Iași ce va avea loc în data de 17.12.2019

            Anunț privind REZULTATUL DE INTERVIU  la examenul de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Răducăneni, județul Iași ce va avea loc în data de 17.12.2019

            Anunț privind REZULTATUL FINAL la examenul de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate a primarului comunei Răducăneni, județul Iași ce va avea loc în data de 17.12.2019

            A N U N Ț (publicat pe site în data de 24 decembrie 2019) Comuna Răducăneni, județul Iași organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent.


            FORMULAR DE ÎNSCRIERE - ANEXA nr. 3 la H.G. nr.611/2008 

            A N U N Ț privind rezultatul selecției dosarelor candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Achiziții Publice ce se va desfășura în data de 23.01.2020 (proba scrisă)

 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 și anterior