Home
Contact


SVSU
Disp_caract_normativ
Avere_interese_2019
Componenta
Hot_dezb_pub_2021
Avere_interese_2020

Informatii conform legii
Hot_dezb_pub
Urbanism
Cereri_tip
Cariera_2020
Organizare_SPCLEP
EP
Products
MOL
RPPA
2021_1
Publicatii_casat_2020
Alte_documente
Cariera_2021
Cariera1
Cariera1

09.03.2009

Product

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com

Carieră

            ANUNȚ privind REZULTATUL PROBEI SCRISE, PROBEI DE INTERVIU și a REZULTATULUI FINAL al concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de CONSILIER ACHIZIȚII PUBLICE, clasa I, grad profesional asistent în cadrul Compartimentului Achiziții Publice organizat în data de 23.01.2020

            ANUNȚ Comuna Răducăneni, județul Iași organizează examen în ziua de 22 decembrie 2020, ora 10,00 – proba scrisă și în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise – interviul, pentru promovarea în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici

            ANUNȚ în urma selectării dosarelor de înscriere a candidaților la examenul de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Răducăneni, ce va avea loc în data de 22.12.2020  

ANUNȚ privind rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional al funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Răducăneni organizat în data de 22 decembrie 2020   

ANUNȚ privind rezultatul probei de interviu la examenul de promovare în grad profesional al funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Răducăneni organizat în data de 22 decembrie 2020        

ANUNȚ privind rezultatul final al examenul de promovare în grad profesional al funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Răducăneni organizat în data de 22 decembrie 2020   

 2021 | 2020  | 2019 | 2018 | 2017 și anterior