Home
Contact

Istoric
SVSU
Disp_caract_normativ
Avere_interese_2019
Componenta
Hot_dezb_pub_2021
Avere_interese_2020

Informatii conform legii
Hot_dezb_pub
Urbanism
Cereri_tip
Cariera_2021
Organizare_SPCLEP
EP
Products
MOL
RPPA
2021_1
Publicatii_casat_2020
Alte_documente
Contact

09.03.2009

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași


            Istoric | Galerie foto | Contact

                        

                        localitatea Răducăneni, județul Iași, cod 707400

                                    

                             0232292438


                   

                   primariaraducaneni@yahoo.com (pentru registratură)


Adrese de e-mail pe compartimente de specialitate


          Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor (include Compartiment de stare civilă)  spclep@comunaraducaneni.ro

          

          Serviciul Public de Asistență Socială  asist_soc@comunaraducaneni.ro

          

          Compartiment fond funciar și registrul agricol  reg_agricol@comunaraducaneni.ro


          Compartiment urbanism și amenajarea teritoriului  urbanism@comunaraducaneni.ro


          Compartiment contabilitate  contabilitate@comunaraducaneni.ro


          Compartiment achiziții publice  achizitii@comunaraducaneni.ro

          

          Compartiment taxe și impozite  taxe_impozite@comunaraducaneni.ro


          Compartiment juridic  juridic@comunaraducaneni.ro


          Secretar general al Comunei Răducăneni  secretar_general@comunaraducaneni.ro