Home
Contact

Istoric
SVSU
Disp_caract_normativ
Avere_interese_2019
Componenta
Hot_dezb_pub_2021
Avere_interese_2021

Informatii conform legii
Hot_dezb_pub
Urbanism
Cereri_tip
Cariera_2021
Organizare_SPCLEP
EP
Products
MOL
RPPA
2021_4
Doc_inf_financiare
Publicatii_casat_2020
Alte_documente

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

MONITORUL OFICIAL LOCAL                                                                             Dispozițiile autorității executive                         

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com

Registrul pentru evidența proiectelor de dispoziții ale primarului

Registrul pentru evidența dispozițiilor primarului