HA_2020
HA_2020

1/2018

 

pentru aprobarea Planul Tarifar al operatorului S.C. APAVITAL S.A. pentru perioada 2020-2024 și a Actului Adițional nr. 38 la Contractul de delegare nr. 48/2009 încheiat între Asociaţia Regională a Serviciilor Apă – Canal Iaşi – ARSACIS şi S.C. APAVITAL S.A

35/2020

DECEMBRIE 2020

Înapoi la Hotărâri adoptate de Consiliul Local

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail:primariaraducaneni@yahoo.com

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

pentru ratificarea Dispoziţiei nr. 621 din 10 decembrie 2020 a Primarului Comunei Răducăneni

privind rectificarea bugetului local   

36/2020

privind respingerea proiectului de hotărâre cu nr. 7727/RG/16.11.2020 pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal întocmit în vederea parcelării și concesionării pentru construirea de locuințe și funcțiuni conexe pentru suprafața de 23.248 mp, teren aflat în domeniul public al comunei, identificat prin număr cadastral 60741, amplasat în sat Răducăneni 

37/2020

pentru aprobarea taxelor şi impozitelor locale, precum şi a taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni, începând cu data de 1 ianuarie 2021

38/2020

Proces-verbal din data de 18 decembrie

pentru rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2020

39/2020

Proces-verbal din data de 24 decembrie