Comuna

RĂDUCĂNENI

județul Iași

 Home
Consiliul Local
Primăria Comunei
Declarații de avere
Hotarari adoptate
Interes public
Formulare
Licitații
Carieră
S.V.S.U.
Evenimente
Galerie foto
Contact
New Page 4
www.comunaraducaneni.ro/

 

ANUNŢ

      „Comuna Răducăneni, judeţul Iaşi, CF 4540356, anunţă organizarea unei licitaţii publice deschise cu strigare, în ziua de 20.01.2011, ora 10°°, pentru vânzarea a două imobile  şi a  terenului aferent acestora în suprafaţă de 3.062,23 m.p.,  proprietate privată a Comunei Răducăneni. 

         Caietul de sarcini se poate procura de la sediul nostru - serviciul urbanism şi amenajarea teritoriului, contra cost, achitând suma de 50 RON  la casieria Primăriei Răducăneni.

         Data limită până la care se pot solicita clarificări este luni 17.01.2011, ora15°°  .

         Documentele se depun într-un singur exemplar, la sediul Primăriei Răducăneni, judeţul Iaşi, data limită pentru depunerea acestora este 20.01.2011, ora 900.

         Deschiderea liciaţiei se va face la data de 20.01.2011 ora 10°°, la sediul Primăriei Răducăneni.

         Soluţionarea litigiilor apărute în legatură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea şi încetarea contractului de vânzare-cumpărare, precum şi a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează de secţia de contencios administrativ a Tribunalului Iaşi.

         Relaţii se pot obţine la sediul Primăriei comunei Răducăneni sau la tel./fax.:0232/292.438.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIZITATORI Website counter
 Copyright or other proprietary statement goes here.
For problems or questions regarding this Web site contact
admin@comunaraducaneni.ro.
Last updated: 15.05.2017