Home
Contact


SVSU
Disp_caract_normativ
Avere_interese_2019

Hot_dezb_pub_2019
HA_2019
Avere_interese_2019

Informatii conform legii
Hot_dezb_pub
Urbanism
Cereri_tip
Publicatii_casat
Cariera1
Organizare_SPCLEP
EP
Products
MOL
SVSU
Declaratii de avere si interese

09.03.2009

Product

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com

  

DISPOZIȚIA NR. 422 pentru stabilirea unor măsuri de reglementare a activității Compartimentului Urbanism și Amenajare a Teritoriului din cadrul aparatului de specialitatea al primarului comunei Răducăneni

Primar | Viceprimar | Organigramă | S.V.S.U. | Dispoziții cu caracter normativ | Declarații de avere și interese