Home
Contact

Istoric
SVSU
Disp_caract_normativ
Avere_interese_2019
Componenta
Hot_dezb_pub_2021
Avere_interese_2021

Informatii conform legii

Urbanism
Cereri_tip
Cariera_2022
Organizare_SPCLEP
EP
Products
MOL
RPPA
2022_1
DAE
Doc_inf_financiare
Alte_documente
Organizare_SPCLEP
Products

09.03.2009

News

Enter

Enter

Anexe

ELIBERAREA CĂRŢII DE  IDENTITATE PROVIZORII

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

Organizare | Evidența persoanelor | Stare civilã

Documente necesare pentru:

ELIBERAREA CĂRŢII DE  IDENTITATE LA DOBÂNDIREA CETĂŢENIEI ROMÂNE

ELIBERAREA PRIMEI CĂRŢI DE IDENTITATE DUPĂ ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 18 ANI

Serviciul Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor

DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU

ELIBERAREA CĂRŢII DE IDENTITATE LA EXPIRAREA PERIOADEI DE VALABILITATE

FURNIZAREA UNOR DATE DIN REGISTRUL NAŢIONAL DE EVIDENŢĂ A PERSOANELOR

INFORMAŢII GENERALE DESPRE ACTUL DE IDENTITATE

ELIBERAREA PRIMEI CĂRŢI DE IDENTITATE LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 14 ANI

Carte identitate provizorie pentru cetăţenii români cu domiciliul în străinătate aflaţi temporar în România

ELIBERAREA CĂRŢII  IDENTITATE ÎN CAZUL PIERDERII,  DISTRUGERII,  DETERIORĂRII SAU  FURTULUI

ELIBERAREA ACTULUI IDENTITATE CA URMARE A SCHIMBĂRII DOMICILIUL DIN STRĂINĂTATE ÎN ROMÂNIA

Termenul de eliberare a cărții de identitate

STABILIREA REŞEDINŢEI

Anexa 11

Anexa 12

Anexa 14

Anexa 15

Anexa 18

Anexa 19

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com