Home
Contact


SVSU
Disp_caract_normativ
Avere_interese_2019
Componenta
Hot_dezb_pub_2021
Avere_interese_2020

Informatii conform legii
Hot_dezb_pub
Urbanism
Cereri_tip
Cariera_2020
Organizare_SPCLEP
EP
Products
MOL
RPPA
2021_1
Publicatii_casat_2020
Alte_documente

HA_2019
Avere_interese_2019
Hot_dezb_pub_2021
Hot_dezb_pub_2019

09.03.2009

Product

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

Componență | Hotărâri în dezbatere publică | Hotărâri adoptate | Declarații de avere și interese

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018

PROIECT DE HOTARARE privind modificarea Anexei nr. VIII la Hotărârea nr. 67 din 8 decembrie 2017 a Consiliutui Local al Comunei Răducăneni pentru aprobarea taxelor și impozitelor locale, precum și a taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni, începând cu 01.01.2018 (1072/RG din 09.02.2018)

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com

PROIECT DE HOTARARE privind modificarea Anexei nr. VIII la Hotărârea nr. 67 din 8 decembrie 2017 a Consiliutui Local al Comunei Răducăneni pentru aprobarea taxelor și impozitelor locale, precum și a taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni, începând cu 01.01.2018 (1080/RG din 09.02.2018)

PROIECT DE HOTARARE pentru aprobarea Amenajamentului pastoral pentru pajiștile aflate pe teritoriul comunei Răducăneni

PLAN AMENAJAMENT PASTORAL COMUNA RĂDUCĂNENI, JUDEȚUL IAȘI

PROIECT DE HOTARARE privind modificarea anexei nr. VIII la Hotărârea nr. 67 din 8 decembrie 2017 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru aprobarea taxelor și impozitelor locale, precum și a taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni începând cu 01.01.2018

 PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea concesionării, prin licitație publică, a suprafeței de 811,67 ha pășune aflată în domeniul public al comunei Răducăneni, precum și pentru aprobarea documentației de atribuire și a componeței comisiei de licitație

PROIECT DE HOTĂRÂRE pentru aprobarea taxelor și impozitelor locale, precum și a taxelor speciale ce se vor aplica în comuna Răducăneni, începând cu 01.01.2019

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind instituirea și administrarea taei speciale de salubrizare pentru persoanele casnice și non-casnice (persoane juridice) în comuna Răducăneni

2021 | 2019-2020 | 2018 | 2017 și anterior