HA_2019
HA_2019

1/2018

pentru darea în folosință gratuită a unei suprafețe de 2,00 m.p. de teren din satul Bohotin, precum și acordarea dreptului de acces la acest teren, firmei Telekom Romania Communications S.A., teren aflat în domeniul public al comunei, în vederea instalării unui echipament de telecomunicații – cabinet stradal  

26/2019

IULIE 2019

27/2019

privind numirea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Comunei Răducăneni 

Proces-verbal din data de 26 iulie

Înapoi la Hotărâri adoptate de Consiliul Local

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail:primariaraducaneni@yahoo.com

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași