HA_2020
HA_2019

1/2018

 

 privind aprobarea dezmembrării imobilului-teren înscris în Cartea Funciară nr. 61494 a UAT Răducăneni, respectiv suprafața de teren de 31.230 mp aflată în domeniul public al comunei,  în două loturi, de 2.000 mp de teren și de 29.230 mp de teren     

  

13/2020

MAI 2020

Proces-verbal din data de 27 mai

Înapoi la Hotărâri adoptate de Consiliul Local

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail:primariaraducaneni@yahoo.com

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași