Home
Contact

Istoric
SVSU
Disp_caract_normativ
Avere_interese_2019
Componenta
Hot_dezb_pub_2023
Avere_interese_2021

Informatii conform legii

Urbanism
Cereri_tip
Cariera_2022
Organizare_SPCLEP
EP
Products
MOL
RPPA
2022_4

Doc_inf_financiare
Alte_documente


Informatii conform legii

09.03.2009

Product

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

Strategie de dezvoltare | Informații obligatorii conform legii | Alte informații

 2023 | 2018-2022 | 2017 și anterior

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2022