HA_2019
HA_2019

1/2018

 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Extindere rețea de alimentare cu apă și canalizare în comuna Răducăneni, județul Iași”, precum și pentru aprobarea sumei pentru cofinanțarea investiției din bugetul local și a noilor indicatori tehnico – economici

32/2019

SEPTEMBRIE 2019

33/2019 + Anexa

privind rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2019

  

Proces-verbal din data de 25 septembrie

Înapoi la Hotărâri adoptate de Consiliul Local

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail:primariaraducaneni@yahoo.com

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

34/2019

pentru modificarea Hotărârii nr. 18 din 24 aprilie 2019 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind aprobarea Planului investițiilor pentru anul 2019 în Comuna Răducăneni, cu modificările ulterioare

35/2019

privind aprobarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS cu actualizările, modificările și completările ulterioare

36/2019

privind acordarea mandatului special în vederea exprimării votului în AGA ARSACIS referitor la aprobarea Actului Constitutiv și a Statutului Asociației Regionale a Serviciilor de Apă Canal Iași-ARSACIS, cu actualizările, modificările și completările ulterioare