Comuna

RĂDUCĂNENI

județul Iași

 Home
Up
Primăria Comunei
Declarații de avere
Hotarari adoptate
Interes public
Formulare
Licitații
Carieră
S.V.S.U.
Evenimente
Galerie foto
Contact
New Page 4
www.comunaraducaneni.ro/

 

 

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE PENTRU APROBAREA BUGETULUI LOCAL PE ANUL 2018

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TAXELOR ȘI IMPOZITELOR LOCALE, PRECUM ȘI A TAXELOR SPECIALE CARE SE VOR APLICA ÎN COMUNA RĂDUCĂNENI ÎNCEPÂND CU 01.01.2018 

 

H O T Ă R Â R E A  Nr.  pentru aprobarea taxelor și impozitelor locale, precum și a  taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni  începând cu 01.01.2018

Anexa nr. I la Hotărârea nr. pentru aprobarea taxelor și impozitelor locale, precum și a  taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni  începând cu 01.01.2018

ANUNȚ - PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ADOPTAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI PENTRU ANUL 2017 

          PROIECT DE H O T Ă R Â R E pentru adoptarea bugetului local pentru anul 2017  + ANEXA 1 + ANEXA 2

         PROIECT DE H O T Ă R Â R E privind aprobarea Planului investițiilor pentru anul 2017 în Comuna Răducăneni

PROIECT DE HOTĂRÂRE - pentru aprobarea  Planul Urbanistic Zonal „Construire capelă în incinta Unității Medico-Sociale Răducăneni”, conform documentației întocmită de proiectant S.C. ASIMPTOTIC S.R.L., beneficiar UNITATEA MEDICO-SOCIALĂ RĂDUCĂNENI.

H O T Ă R  R E A pentru aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Construire capelă în incinta Unității Medico-Sociale Răducăneni”

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE - PRIVIND APROBAREA TAXELOR ȘI IMPOZITELOR LOCALE, PRECUM ȘI A TAXELOR SPECIALE CARE SE VOR APLICA ÎN COMUNA RĂDUCĂNENI ÎNCEPÂND CU 01.01.2017 

H O T Ă R Â R E A  pentru aprobarea taxelor și impozitelor locale, precum și a  taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni  începând cu 01.01.2017

Anexa nr. I la Hotărârea pentru aprobarea taxelor și impozitelor locale, precum și a  taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni  începând cu 01.01.2017

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE privind înființarea Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul Comunei Răducăneni, județul Iași

 

HOTĂRÂREA privind înființarea Serviciului specializat pentru gestionarea câinilor fără stăpân la nivelul Comunei Răducăneni, județul Iași

 

A N U N Ț PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ADOPTAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI PENTRU ANUL 2016  + Anexa 1 + Anexa 2

 

A N U N Ț-Proiect de hotărâre privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a Comunei Răducăneni.

 

H O T Ă R Â R E A privind însușirea variantei finale a proiectului de stemă a Comunei Răducăneni  + Varianta 1 + Varianta 2+ Varianta 3

 

ANUNȚ - PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TAXELOR ȘI IMPOZITELOR LOCALE, PRECUM ȘI A TAXELOR SPECIALE CARE SE VOR APLICA ÎN COMUNA RĂDUCĂNENI ÎNCEPÂND CU 01.01.2016 

 

ANUNȚ - P R O I E C T  DE HOTĂRÂRE cu privire la  aprobarea taxelor și impozitelor locale, precum și a  taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni  începând cu 01.01.2016

 

Anexa nr. I la P R O I E C T  DE HOTĂRÂRE cu privire la  aprobarea taxelor și impozitelor locale, precum și a  taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni  începând cu 01.01.2016

 

ANUNȚ-  PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TAXELOR ȘI IMPOZITELOR LOCALE, PRECUM ȘI A TAXELOR SPECIALE CARE SE VOR APLICA ÎN COMUNA RĂDUCĂNENI ÎNCEPÂND CU 01.01.2015 

 

IMPOZITUL ȘI TAXA PE CLĂDIRI VALORILE IMPZABILE - Anexa nr. I la Hotărârea nr.  /  2014

 

P R O I E C T - H O T Ă R Â R E A  Nr. ____ cu privire la  aprobarea taxelor și impozitelor locale precum și a  taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni  începând cu 01.01.2015

 

ANUNȚ  - Proiect de hotărâre privind aprobarea STRATEGIEI DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI RĂDUCĂNENI PENTRU PERIOADA 2014 - 2020

STRATEGIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ A COMUNEI RĂDUCĂNENI, JUDEȚUL IAȘI 2014-2020

ANUNȚ - PROIECTUL DE BUGET PENTRU ANUL 2014

PROIECTUL DE BUGET PENTRU ANUL 2014

 

ANUNȚ - Proiect de hotărâre pentru aprobarea taxelor și impozitelor locale precum și a taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni începând cu 01.01.2013

 

P R O I E C T DE H O T Ă R Â R E A cu privire la aprobarea taxelor și impozitelor locale precum și a taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni începând cu 01.01.2013

 

ANEXE LA PROIECTUL DE HOTĂRÂRE cu privire la aprobarea taxelor și impozitelor locale precum și a taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni începând cu 01.01.2013

 

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ADOPTAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI PENTRU ANUL 2013

 

P R O I E C T de hotărâre pentru adoptarea bugetului local pentru anul 2013

 

Buget local initial 2013 - anexa 1 la buget

 

Buget vp subvenții initial 2013 - anexa 2 la buget

 

PROIECT DE H O T Ă R Â R E  privind aprobarea Regulamentului privind realizarea, repartizarea, închirierea și administrarea locuințelor sociale din Comuna Răducăneni 

 

REGULAMENT privind realizarea, repartizarea, închirierea, exploatarea și administrarea locuințelor sociale din Comuna Răducăneni

 

ANUNȚ - PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND APROBAREA TAXELOR ȘI IMPOZITELOR LOCALE, PRECUM ȘI A TAXELOR SPECIALE CARE SE VOR APLICA ÎN COMUNA RĂDUCĂNENI ÎNCEPÂND CU 01.01.2014

PROIECT DE HOTĂRÂRE cu privire la aprobarea taxelor și impozitelor locale precum și a taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni începând cu 01.01.2014

IMPOZITUL ȘI TAXA PE CLĂDIRI - V A L O R I L E  I M P O Z A B I L E pe metru pătrat de suprafață construită desfășurată la clădiri, în cazul persoanelor fizice

PROIECT DE HOTĂRÂRE PRIVIND ADOPTAREA BUGETULUI LOCAL AL COMUNEI RĂDUCĂNENI PENTRU ANUL 2012

 

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE SI SUBCAPITOLE SI LA CHELTUIELI PE CAPITOLE, TITLURI, ARTICOLE DE CHELTUIELI SI SUBCAPITOLE PE ANUL 2012

 

BUGETUL INSTITUȚIILOR PUBLICE ȘI ACTIVITĂȚILOR FINANȚATE INTEGRAL SAU PARȚIAL DIN VENITURI PROPRII DETALIAT LA VENITURI , PE CAPITOLE ȘI SUBCAPITOLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIZITATORI Website counter
 Copyright or other proprietary statement goes here.
For problems or questions regarding this Web site contact
admin@comunaraducaneni.ro.
Last updated: 15.05.2017