Comuna

RĂDUCĂNENI

județul Iași

 Home
Consiliul Local
Primăria Comunei
Declarații de avere
Hotarari adoptate
Interes public
Formulare
Licitații
Carieră
S.V.S.U.
Evenimente
Galerie foto
Contact
New Page 4
www.comunaraducaneni.ro/

                                                                                 

 

 

Proces-verbal privind preselecția ofertanților ce participă la licitația deschisă cu preselecție, de tipul licitație cu strigare, pentru vânzarea unei cantități de 399 mc de masă lemnoasă (Plop Euroamerican) volum brut, pe picior, proprietatea Comunei Răducăneni, încheiat astăzi, 07.11.2017

 

Proces-verbal privind preslecția ofertanților ce participă la licitația deschisă cu preselecție, de tipul licitație cu strigare, pentru vânzarea unei cantități de 399 mc de masă lemnoasă (Plop Euroamerican) volum brut, pe picior, proprietatea Comunei Răducăneni

 

Anunț licitație privind vânzarea unei cantități de 399 m.c. de masă lemnoasă, pe picior (Plop Euroamerican) proprietatea Comunei Răducăneni

 

 

 

 

 

 

abcdabcdabcdabcdabcdabcdabcd

 

SCURT ISTORIC

Comuna Răducăneni are în componenţă patru localităţi: Răducăneni (format prin contopirea satelor Răducăneni şi Bazga), Isaiia, Bohotin  şi Roşu. Primele trei dintre acestea s-au dezvoltat în lungul unui drum comercial pe valea pârâului Bohotin. Acest culoar de trecere există probabil încă din neolitic şi etapa geto-tracică, date fiind urmele aşezărilor datând din perioadele respective din zonele Cetăţuia, Marmora şi din apropierea satului Roşu.

Arealul cuprins între văile Bohotinului şi Coziei a fost locuit începând încă din paleolitic şi până în prezent, în vetrele satelor actuale sau în apropierea acestora.

Un exemplu în acest sens îl constituie satul Răducăneni, în a cărui extremitate sudică sunt suprapuse urme de locuire din etapa neolitică, cultura geto-dacică, paleocreştină sec. IV î.Ch şi perioada formării primelor formaţiuni feudale (prin tezaurul de pe dealul Beşleaga, datat 754-809, şi fragmente de ceramică din aceeaşi epocă, mergând până în sec. X-XI).

Începând din sec. XVII, există urme de locuire în vatra actuală a satului Bazga. În aceeaşi perioadă (sec. XVII), boierul Răducanu Rosetti a primit moşie domnească pe dealul Hemeiosul, în apropierea vetrei Bazga, înfiinţând acolo o aşezare. Urmaşii săi au părăsit această aşezare, stabilindu-se pe valea Bohotinului, la S de acesta şi la SE de vatra Bazga, dezvoltându-se astfel aşezarea Răducăneni.

citește mai mult >>

Bilanțul Primarului comunei Răducăneni pentru anul 2017

 

TAXE ȘI IMPOZITE 2018

HCL 67/2017 + ANEXE

 

REGULAMENTUL LOCAL DE URBANISM

com. Răducăneni, jud. Iași

 

HOTĂRÂREA NR. 294/22.09.2016

Regulament de organizare și funcționare a Comisiei județene de fond funciar Iași

 

PRO CIVILIZAȚIE-fără maidanezi

 

Denumirile străzilor din satele Răducăneni, Bohotin, Roșu și Isaiia (HCL nr. 58/2010)


Legături utile:

Revista Informația Răducănenilor

 

http://scoli.didactic.ro/ltr/

 

http://catalinhadar.wix.com/lemn

 

http://enacheemanuel.blogspot.ro/

 

http://www.shtetlinks.

jewishgen.org/raducaneni/index.html

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

VIZITATORI Website counter
 Copyright or other proprietary statement goes here.
For problems or questions regarding this Web site contact
admin@comunaraducaneni.ro.
Last updated: 15.05.2017