Home
Contact

Contact
SVSU
Disp_caract_normativ
Avere_interese_2019
Componenta
Hot_dezb_pub_2021
Avere_interese_2020

Informatii conform legii
Hot_dezb_pub
Urbanism
Cereri_tip
Cariera_2021
Organizare_SPCLEP
EP
Products
MOL
RPPA
2021_1
Publicatii_casat_2020
Alte_documente
Urbanism
Publicatii_casat

09.03.2009

pentru eliberarea adeverinței cu vechimea în muncã efectuatã la fostul C.A.P.

pentru înscrierea în Registrul Agricol

pentru acordarea diplomei și a premiului de fidelitate pentru 50 de ani de cãsãtorie

pentru scutirea de plata taxelor și impozitelor locale datoratã certificatului de încadrare în grad de handicap

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

  

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com

Urbanism | Cereri tip | Publicație căsătorie