Home
Contact

Istoric
SVSU
Disp_caract_normativ
Avere_interese_2019
Componenta
Hot_dezb_pub_2023
Avere_interese_2023

Informatii conform legii_3

Urbanism
Cereri_tip
Cariera_2024
Organizare_SPCLEP
EP
Products
MOL
RPPA
2024_1

Doc_inf_financiare
Alte_documente
Cariera_2024
Cariera_2023
Cariera_2022
Cariera_2021
Cariera_2020
Cariera1
Cariera1

09.03.2009

Product

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

  2024 | 2023_2 |2023_1 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 și anterior

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com


20.06.2023 - ANUNȚ privind rezultatul final la examenul de promovare în grad profesional a funționarului public care ocupă un post aferent funcției publice de execuție, de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului achiziții publice, organizat în data de 20.06.202320.06.2023 - ANUNȚ privind rezultatul final la examenul de promovare în grad profesional a funționarului public care ocupă un post aferent funcției publice  de execuție, de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului fond funciar și registru agricol, organizat în data de 20.06.202320.06.2023 - ANUNȚ privind rezultatul final la examenul de promovare în grad profesional a funționarului public care ocupă un post aferent funcției publice de execuție, de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului autoritate tutelară și protecție socială, organizat în data de 20.06.202320.06.2023 - ANUNȚ privind rezultatul final la examenul de promovare în grad profesional a funționarului public care ocupă un post aferent funcției publice de execuție, de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului investiție și administrare domeniul public și privat, organizat în data de 20.06.202320.06.2023 - ANUNȚ privind rezultatul final la examenul de promovare în grad profesional a funționarului public care ocupă un post aferent funcției publice de execuție, de referent de specialitate, clasa II, grad profesional principal din cadrul Compartimentului taxe și impozite, organizat în data de 20.06.202320.06.2023 - ANUNȚ privind rezultatul PROBEI DE INTERVIU la examenul de promovare în grad profesional a funționarului public care ocupă un post aferent funcției publice de execuție, de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului investiție și administrare domeniul public și privat, organizat în data de 20.06.202320.06.2023 - ANUNȚ privind rezultatul PROBEI DE INTERVIU la examenul de promovare în grad profesional a funționarului public care ocupă un post aferent funcției publice  de execuție, de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului fond funciar și registru agricol, organizat în data de 20.06.202320.06.2023 - ANUNȚ privind rezultatul PROBEI DE INTERVIU la examenul de promovare în grad profesional a funționarului public care ocupă un post aferent funcției publice de execuție, de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului autoritate tutelară și protecție socială, organizat în data de 20.06.202320.06.2023 - ANUNȚ privind rezultatul PROBEI DE INTERVIU la examenul de promovare în grad profesional a funționarului public care ocupă un post aferent funcției publice de execuție, de referent de specialitate, clasa II, grad profesional principal din cadrul Compartimentului taxe și impozite, organizat în data de 20.06.202320.06.2023 - ANUNȚ privind rezultatul PROBEI DE INTERVIU la examenul de promovare în grad profesional a funționarului public care ocupă un post aferent funcției publice de execuție, de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului achiziții publice, organizat în data de 20.06.202320.06.2023 - ANUNȚ privind rezultatul PROBEI SCRISE la examenul de promovare în grad profesional a funționarului public care ocupă un post aferent funcției publice de execuție, de referent de specialitate, clasa II, grad profesional principal din cadrul Compartimentului taxe și impozite, organizat în data de 20.06.202320.06.2023 - ANUNȚ privind rezultatul PROBEI SCRISE la examenul de promovare în grad profesional a funționarului public care ocupă un post aferent funcției publice de execuție, de consilier, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului investiție și administrare domeniul public și privat, organizat în data de 20.06.202320.06.2023 - ANUNȚ privind rezultatul PROBEI SCRISE la examenul de promovare în grad profesional a funționarului public care ocupă un post aferent funcției publice de execuție, de inspector, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului autoritate tutelară și protecție socială, organizat în data de 20.06.202320.06.2023 - ANUNȚ privind rezultatul PROBEI SCRISE la examenul de promovare în grad profesional a funționarului public care ocupă un post aferent funcției publice de execuție, de consilier achiziții publice, clasa I, grad profesional asistent din cadrul Compartimentului achiziții publice, organizat în data de 20.06.202320.06.2023 - ANUNȚ privind rezultatul PROBEI SCRISE la examenul de promovare în grad profesional a funționarului public care ocupă un post aferent funcției publice  de execuție, de consilier, clasa I, grad profesional principal din cadrul Compartimentului fond funciar și registru agricol, organizat în data de 20.06.2023