Home
Contact

Istoric
SVSU
Disp_caract_normativ
Avere_interese_2019
Componenta
Hot_dezb_pub_2021
Avere_interese_2021

Informatii conform legii

Urbanism
Cereri_tip
Cariera_2022
Organizare_SPCLEP
EP
Products
MOL
RPPA
2022_2
DAE
Doc_inf_financiare
Alte_documente
Cariera_2021
Cariera_2020
Cariera1
Cariera1

09.03.2009

Product

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 și anterior

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com

Carieră


21.01.2022 - ANUNȚ Comuna Răducăneni, județul Iași organizează examen în ziua de 24 februarie 2022, ora 10,00 -  proba scrisă și în  maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise - interviul, pentru promovarea în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici10.02.2022 - ANUNȚ în urma selectării dosarelor de înscriere a candidaților la examenul de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Răducăneni, examen ce se va organiza în data de 24 februarie 202224.02.2022 - ANUNȚ privind rezultatul probei scrise la examenul de promovare în grad profesional a funcționarilor publici dib cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Răducăneni, organizat în data de 24 februarie 202224.02.2022 - ANUNȚ privind rezultatul probei de interviu la examenul de promovare în grad profesional a funcționarilor publici dib cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Răducăneni, organizat în data de 24 februarie 202225.02.2022 - ANUNȚ privind rezultatul final al examenul de promovare în grad profesional a funcționarilor publici din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Răducăneni, organizat în data de 24 februarie 202208.03.2022 - ANUNȚ privind organizarea în data de 30 martie 2022, ora 10,00 - PROBA SCRISĂ a concursului pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacantă de MUNCITOR NECALIFICAT, GRAD I23.03.2022 - ANUNȚ în urma selectării dosarelor de înscriere a candidaților la concursul pentru ocuparea funcției contractuale de muncitor necalificat, grad I, organizat în data de 30 martie 2022 - proba scrisă30.03.2022 - ANUNȚ privind rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea funcției contractuale de muncitor necalificat, grad I, organizat în data de 30 martie 2022 - proba scrisă01.04.2022 - ANUNȚ privind rezultatul probei de interviu la concursul pentru ocuparea funcției contractuale de muncitor necalificat, grad I, organizat în data de 01 aprilie 2022 - proba scrisă05.04.2022 - ANUNȚ privind rezultatul final la concursul pentru ocuparea funcției contractuale de muncitor necalificat, grad I, organizat în data de 30 martie 202226.05.2022 - ANUNȚ privind organizarea în data de 21 IUNIE 2022, ora 10,00 - PROBA SCRISĂ a concursului pentru ocuparea pe periodă nedeterminată, a funcției contractuale vacantă de MUNCITOR CALIFICAT, GRAD III14.06.2022 - ANUNȚ - în urma selecției de dosarelor de înscriere a candidaților la concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale de muncitor calificat, grad III, organizat în data de 21 iunie 2022-proba scrisă21.06.2022 - ANUNȚ - privind rezultatul probei de interviu, a probei scrise și a rezultatului final al concursului pentru ocuparea funcției contractuale de muncitor calificat grad III, organizat în data 21 iunie 2022