Home
Contact

Istoric
SVSU
Disp_caract_normativ
Avere_interese_2019
Componenta
Hot_dezb_pub_2023
Avere_interese_2023

Informatii conform legii_3

Urbanism
Cereri_tip
Cariera_2023_2
Organizare_SPCLEP
EP
Products
MOL
RPPA
2023_5

Doc_inf_financiare

Cariera1
Cariera_2021
Cariera_2020
Cariera1
Cariera1

09.03.2009

Product

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com

Carieră

            ANUNȚ privind REZULTATUL FINAL al concursului organizat în data de 25.10.2018 pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de INSPECTOR, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Public de Asistență Socială Răducăneni - Compartimentul Autoritate Tutelară și Protecție Socială

1 | 2

            ANUNȚ privind organizarea în data de 13 decembrie 2018, ora 1000 - PROBA SCRISĂ a concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de REFERENT, CLASA III, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL din cadrul Compartimentului registratură și relații cu publicul

            Anunț privind suspendarea concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție de INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială - Compartimentul Autoritate Tutelară și Protecție socială

            Anunț privind organizarea în data de 25 octombrie, ora 10,00 - PROBA SCRISĂ  a concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție vacantă de INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT din cadrul Serviciului public de Asistență Socială - Compartiment autoritate tutelară și protecție socială

            Anunț privind rezultatul selecției candidaților înscriși la concursul pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de INSPECTOR, clasa I, grad profesional debutant în cadrul Serviciului Public de Asistență Socială Răducăneni - Compartimentul Autoritate Tutelară și Protecție Socială - ce se va desfășura în data de 25.10.2018 (proba scrisă)

            Anunț privind organizarea în darta de 15 noiembrie 2018, ora 1000 - PROBA SCRISĂ a concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție temporar vacantă de REFERENT DE SPECIALITATE, CLASA II, GRAD PROFESIONAL PRINCIPAL din cadrul Compartimentului Taxe și Impozite

            Anunț în urma susținerii interviului în data de 31.05.2018 de către candidații care au fost declarați admiși la proba scrisă pentru ocuparea funcției publice de execuție vacante de REFERENT clasa III, grad profesional asistent din cadrul Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor Răducăneni- Compartimentul de Evidență a Persoanelor

            Anunț privind organizarea în data de 25 septembrie 2018, ora 1000, PROBA SRISĂ a concursului pentru ocuparea funcției publice de execuție de INSPECTOR, CLASA I, GRAD PROFESIONAL DEBUTANT din cadrul Serviciului Public de Asistență Socială - Compartimentul Autoritate Tutelară și Protecție socială

 

            ANUNȚ privind organizarea în data de 22 ianuarie 2019, ora 1000 - PROBA SCRISĂ a concursului pentru ocuparea, pe perioada nedeterminată, a funcției contractuale vacantă de ARHIVAR, GRAD II

 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 și anterior