Home
Contact

Istoric
SVSU
Disp_caract_normativ
Avere_interese_2019
Componenta
Hot_dezb_pub_2023
Avere_interese_2023

Informatii conform legii_3

Urbanism
Cereri_tip
Cariera_2023_2
Organizare_SPCLEP
EP
Products
MOL
RPPA
2023_5

Doc_inf_financiare

Cariera_2023_2
Cariera_2022
Cariera_2021
Cariera_2020
Cariera1
Cariera1

09.03.2009

Product

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

 2023_2 |2023_1 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 și anterior

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com


15.02.2023 - ANUNȚ privind demararea unei proceduri de tranfer la cerere, pentru ocuparea unui post aferent unei funcții publice de execuție27.02.2023 - ANUNȚ privind organizarea în data de 23 MARTIE 2023, ora 1000 – PROBA SCRISĂ a concursului pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacantă de ȘOFER, GRAD I14.03.2023 - ANUNȚ în urma selecției dosarelor de înscriere a candidaților la concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacantă de șofer, grad I, organizat în data de 23 martie 2023, proba scrisă23.03.2023-ANUNȚ privind rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacantă de șofer, grad I, organizat în data de 23 martie 202323.03.2023-ANUNȚ privind rezultatul final al concursului pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacantă de șofer, grad I, organizat în data de 23 martie 202318.04.2023 - ANUNȚ privind organizarea în data de 11 MAI 2023, ora 1000 – PROBA SCRISĂ a concursului pentru ocuparea, pe perioadă nedeterminată, a funcției contractuale vacantă de ȘOFER, GRAD I04.05.2023 - ANUNȚ în urma selecției dosarelor de înscriere a candidaților la concursul pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcției contractuale vacantă de șofer, grad I, organizat în data de 11 mai 2023 - proba scrisă11.05.2023 - ANUNȚ privind rezultatul probei scrise la concursul pentru ocuparea pe perioadă nedetermintă a funcției contractuale de șofer, grad I, oraganizat în data de 11 mai 202311.05.2023 - ANUNȚ privind rezultatul probei de interviu la concursul pentru ocuparea pe perioadă nedetermintă a funcției contractuale de șofer, grad I, oraganizat în data de 11 mai 202311.05.2023 - ANUNȚ privind rezultatul final al concursului pentru ocuparea pe perioadă nedetermintă a funcției contractuale de șofer, grad I, oraganizat în data de 11 mai 202318.05.2023 - ANUNȚ Comuna Răducăneni, judeţul Iaşi organizează examen în ziua de 20 iunie 2023, ora 10°° - proba scrisă și în maxim 5 zile lucrătoare de la data susținerii probei scrise - interviul, pentru promovarea în grad profesional imediat superior a funcţionarilor publici07.06.2023 - ANUNȚ în urma selectării dosarelor de înscriere a candidaților la examenul de promovare în grad profesional a funționarului public care ocupă un post aferent funcției publice de consilier, clasa I, grad profesional asistent în Compartimentul achiziții publice07.06.2023 - ANUNȚ în urma selectării dosarelor de înscriere a candidaților la examenul de promovare în grad profesional a funționarului public care ocupă un post aferent funcției publice de inspector, clasa I, grad profesional principal în Compartimentul de evidență a persoanelor07.06.2023 - ANUNȚ în urma selectării dosarelor de înscriere a candidaților la examenul de promovare în grad profesional a funționarului public care ocupă un post aferent funcției publice de consilier, clasa I, grad profesional asistent în Compartimentul investiții și administrare domeniu public și privat, examen ce se va desfățura în data de 20 iunie 202307.06.2023 - ANUNȚ în urma selectării dosarelor de înscriere a candidaților la examenul de promovare în grad profesional a funționarului public care ocupă un post aferent funcției publice de inspector, clasa I, grad profesional asistent în Compartimentul autoritate tutelară și protecție socială07.06.2023 - ANUNȚ în urma selectării dosarelor de înscriere a candidaților la examenul de promovare în grad profesional a funționarului public care ocupă un post aferent funcției publice de consilier, clasa I, grad profesional principal în Compartimentul fond funciar și registrul agricol, examen ce se va organiza în data de 20 iunie 202307.06.2023 - ANUNȚ în urma selectării dosarelor de înscriere a candidaților la examenul de promovare în grad profesional a funționarului public care ocupă un post aferent funcției publice de referent de specialitate, clasa II, grad profesional principal în Compartimentul taxe și impozite08.06.2023 - ERATA  la anunțurile publicate privind organizarea examenului din ziua de 20 iunie 2023 pentru promovarea în grad profesional imediat superior a funcționarilor publici