Home
Contact

Istoric
SVSU
Disp_caract_normativ
Avere_interese_2019
Componenta
Hot_dezb_pub_2023
Avere_interese_2023

Informatii conform legii_3

Urbanism
Cereri_tip
Cariera_2023_2
Organizare_SPCLEP
EP
Products
MOL
RPPA
2023_5

Doc_inf_financiare

2021_4
HA_2020
HA_2019









2021_1
2021_1
Home
Componenta
Hot_dezb_pub
Avere_interese_2019
2022_1
2022_2
2022_3

Category 10

Category 09

RTF_Categoty 08

Category 07

Category 06

RTF_Categoy 04

Enter

News

News

Enter

Enter

Enter

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

  

Înapoi la Hotărâri adoptate de Consiliul Local

Selectați anul:

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com

Componență | Hotărâri în dezbatere publică | Hotărâri adoptate | Declarații de avere și interese

H O T Ă R Â R E A   Nr.75 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcțiile publice și contractuale, de execuție, din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Comunei Răducăneni, precum și din cadrul serviciilor subordonate Consiliului Local al Comunei Răducăneni


H O T Ă R Â R E A   Nr.74 pentru rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2022


H O T Ă R Â R E A   Nr.73 pentru rectificarea bugetului local al comunei pentru anul 2022, precum și pentru modificarea Anexei 3 la Hotărârea nr. 8 din 25 februarie 2022 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru adoptarea bugetului local pentru anul 2022, respectiv Planul investițiilor pentru anul 2022 în Comuna Răducăneni, cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local, cu modificările și completările ulterioare


H O T Ă R Â R E A   Nr.72 pentru modificarea Hotărârii nr. 25 din 4 noiembrie 2020 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind stabilirea comisiilor de specialitate ale consiliului local, precum şi componența acestora, cu modificările ulterioare

H O T Ă R Â R E A   Nr.71 privind ratificarea Dispoziției nr. 1297 din 7 decembrie 2022 a Primarului Comunei Răducăneni pentru rectificarea bugetului local


H O T Ă R Â R E A   Nr.70 privind trecerea din domeniul privat în domeniul public al Comunei Răducăneni a imobilului-teren în suprafață de 2000 mp, identificat prin Cartea Funciară nr. 61304 Răducăneni


H O T Ă R Â R E A   Nr.69 privind aprobarea alipirii a două imobile-terenuri aflate în domeniul public al comunei

H O T Ă R Â R E A   Nr.68 privind aprobarea devizului general actualizat pentru lucrările rest de executat și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Liceul Teoretic ”Lascăr Rosetti”, comuna Răducăneni, județul Iași”, precum și pentru aprobarea sumei pentru cofinanțarea investiției din bugetul local și a noilor indicatori tehnico – economici


H O T Ă R Â R E A   Nr.67 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) actualizată, a  indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat  pentru  obiectivul  de investiții „Modernizare prin asfaltare drumuri comunale și sătești, precum și amenajare intersecții cu DN 28 și DJ 244 F, în comuna Răducăneni, judeţul Iaşi”, finanțat prin Programul  Național  de Investiții ”Anghel Saligny”, precum și pentru aprobarea sumei pentru cofinanțarea investiției din bugetul local 


H O T Ă R Â R E A   Nr.66  pentru aprobarea studiului de fezabilitate și a indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Construire și dotare dispensar medical în localitatea Roșu, comuna Răducăneni, judeţul Iaşi”


H O T Ă R Â R E A   Nr.65 pentru aprobarea taxelor şi impozitelor locale, precum şi a taxelor speciale ce se vor aplica în Comuna Răducăneni, începând cu data de 1 ianuarie 2023


H O T Ă R Â R E A   Nr.64 privind numirea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Comunei Răducăneni 


H O T Ă R Â R E A   Nr.63 pentru rectificarea bugetului local al comunei pentru anul 2022, precum și pentru modificarea și completarea Anexei 3 la Hotărârea nr. 8 din 25 februarie 2022 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru adoptarea bugetului local pentru anul 2022, respectiv Planul investițiilor pentru anul 2022 în Comuna Răducăneni, cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local, cu modificările și completările ulterioare


H O T Ă R Â R E A   Nr.62 privind aprobarea devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Construire Cămin Cultural în sat Răducăneni, comuna Răducăneni, județul Iași”, precum și pentru aprobarea noilor indicatori tehnico – economici și a sumei pentru cofinanțarea investiției din bugetul local 


H O T Ă R Â R E A   Nr.61 pentru anularea creanțelor fiscale, reprezentând amenzi contravenționale, ale unor

debitori-persoane fizice decedate 


H O T Ă R Â R E A   Nr.60 privind aprobarea întocmirii studiului de fezabilitate (S.F.) în vederea realizării obiectivului de investiție „Construire și dotare dispensar medical în localitatea Roșu, comuna Răducăneni, judeţul Iaşi”


H O T Ă R Â R E A   Nr.59  privind aprobarea întocmirii documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) în vederea realizării obiectivului de investiție „Modernizare, extindere și dotare sediu Primărie Răducăneni, comuna Răducăneni, judeţul Iaşi”


H O T Ă R Â R E A   Nr.58 pentru rectificarea bugetului local al comunei pe anul 2022





  

  

1 2 3│4

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local

Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Local