Home
Contact

Istoric
SVSU
Disp_caract_normativ
Avere_interese_2019
Componenta
Hot_dezb_pub_2023
Avere_interese_2021

Informatii conform legii_3

Urbanism
Cereri_tip
Cariera_2022
Organizare_SPCLEP
EP
Products
MOL
RPPA
2022_4

Doc_inf_financiare
Alte_documente


Informatii conform legii_3

09.03.2009

Product

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

Strategie de dezvoltare | Informații obligatorii conform legii | Alte informații

 2023 | 2018-2022 | 2017 și anterior

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com

Anunț privind transparența veniturilor salariale la data de 31.03.2018

Anunț privind transparența veniturilor salariale la data de 30.09.2018

Buletin informativ anual - Legea nr. 544/2001 - privind liberul acces la informații de interes public pentru anul 2018

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2018

Anunț privind transparența veniturilor salariale la data de 31.03.2019

Anunț privind transparența veniturilor salariale la data de 31.09.2019

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2019

Buletin informativ anual - Legea nr. 544/2001 - privind liberul acces la informații de interes public pentru anul 2019

Anunț privind transparența veniturilor salariale la data de 31.03.2020

Anunț privind transparența veniturilor salariale la data de 30.09.2020

Raport de evaluare a implementării Legii nr. 544/2001 în anul 2020

Buletin informativ anual - Legea nr. 544/2001 - privind liberul acces la informații de interes public pentru anul 2020

Anunț privind transparența veniturilor salariale la data de 31.03.2021

Anunț privind transparența veniturilor salariale la data de 30.09.2021

Anunț privind transparența veniturilor salariale la data de 30.09.2022