Home
Contact

Istoric
SVSU
Disp_caract_normativ
Avere_interese_2019
Componenta
Hot_dezb_pub_2023
Avere_interese_2023

Informatii conform legii_3

Urbanism
Cereri_tip
Cariera_2023_2
Organizare_SPCLEP
EP
Products
MOL
RPPA
2023_5

Doc_inf_financiare

2022_4
2021_4
HA_2020
HA_2019

2021_1
2021_1
Home
Componenta
Hot_dezb_pub
Avere_interese_2019
2023_1
2023_3
2022_4

Category 10

Category 09

RTF_Categoty 08

Category 07

Category 06

RTF_Categoy 04

Enter

News

News

Enter

Enter

Enter

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

  

Înapoi la Hotărâri adoptate de Consiliul Local

Selectați anul:

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com

Componență | Hotărâri în dezbatere publică | Hotărâri adoptate | Declarații de avere și interese

H O T Ă R Â R E A   Nr. 34 privind numirea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Comunei Răducăneni 


H O T Ă R Â R E A   Nr. 33 privind închirierea prin licitație publică a imobilului compus din teren în suprafață de 220 mp și construcție cu suprafața construită de 75 mp, imobil înscris în Cartea Funciară nr. 61491 Răducăneni, proprietate publică a comunei


H O T Ă R Â R E A   Nr. 32 privind aprobarea încheierii unor protocoale de colaborare între Ministerul Muncii și Solidarității Sociale și U.A.T. Comuna Răducăneni, pentru implementarea proiectului „HUB DE SERVICII MMS – SII”, Cod MySmis 13096


H O T Ă R Â R E A   Nr. 31 privind aprobarea întocmirii unui studiu de oportunitate în vederea concesionării unei suprafețe de 29.230 mp teren, proprietate publică a comunei Răducăneni


H O T Ă R Â R E A   Nr. 30 privind aprobarea aderării U.A.T. Comuna Răducăneni, județul Iași la Noul Parteneriat de tip LEADER/DLRC al Asociației Grupul de Acțiune Locală ,,Dealurile Bohotinului”, care va implementa viitoarea Strategie de Dezvoltare Locală 2023-2027, finanțată în cadrul Planului Național Strategic PNS 2023-2027


H O T Ă R Â R E A   Nr. 29 privind aprobarea numărului de posturi pentru asistenți personali ai persoanelor cu handicap, pentru anul 2023  


H O T Ă R Â R E A   Nr. 28 privind aprobarea trecerii unui bun imobil-teren din domeniul public al U.A.T. Comuna Răducăneni și administrarea Consiliului Local al Comunei Răducăneni în domeniul public al statului și administrarea Ministerului Afacerilor Interne – Inspectoratul pentru Situații de Urgență „Mihail Sturdza” al județului Iași      


H O T Ă R Â R E A   Nr. 27 privind aprobarea studiului de fezabilitate (S.F.), a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Construirea de locuințe nZEB plus – pentru tineri/locuințe de serviciu pentru specialiști din sănătate și învățământ în comuna Răducăneni, judeţul Iaşi”, proiect nr. C10-I2-94 finanțat prin Planul Național  de Redresare și Reziliență, Componenta 10 – Fondul Local, precum și pentru aprobarea sumei pentru cofinanțarea investiției din bugetul local 


H O T Ă R Â R E A   Nr. 26 privind ratificarea Dispoziției nr. 372 din 28 martie 2023 a Primarului Comunei Răducăneni pentru rectificarea bugetului local


H O T Ă R Â R E A   Nr. 25 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.) actualizată, a  indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare prin asfaltare drum comunal DC 56, situat în comuna Răducăneni, județul Iași”


H O T Ă R Â R E A   Nr. 24 pentru acordarea, cu titlu gratuit, a dreptului de uz și servitute către S.C. DELGAZ GRID S.A. asupra unei suprafețe de 3,00 m.p. de teren din satul Răducăneni, teren aflat în domeniul public al comunei, în vederea executării de lucrări de întărire rețea pentru „Alimentare cu energie electrică locuința aparținând d-lui Florin Bogdan, situată în loc. Răducăneni, com. Răducăneni, jud. Iași”   


H O T Ă R Â R E A   Nr. 23 privind aprobarea dezmembrării imobilului înscris în Cartea Funciară nr. 61492 Răducăneni, aflat  în domeniul public al comunei, în 3 loturi     


H O T Ă R Â R E A   Nr. 22 privind concesionarea prin licitație publică a terenului în suprafață de 955 mp înscris în Cartea Funciară nr. 62084 Răducăneni, proprietate publică a comunei, în vederea construirii unei clădiri cu destinația clinică medicală, precum și spații destinate altor activități conexe activității medicale


H O T Ă R Â R E A   Nr. 21 privind aprobarea transmiterii în folosinţă gratuită către Asociația Grupul de Acțiune Locală „Dealurile Bohotinului” a unui bun imobil – spaţiu, aflat în proprietatea publică a Comunei Răducăneni


H O T Ă R Â R E A   Nr. 20 pentru rectificarea bugetului local al comunei pentru anul 2023, precum și pentru modificarea Anexei 3 la Hotărârea nr. 1 din 31 ianuarie 2023 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru adoptarea bugetului local pentru anul 2023, respectiv Planul investițiilor pentru anul 2023 în Comuna Răducăneni, cu finanțare parțială sau integrală de la bugetul local


H O T Ă R Â R E A   Nr. 19 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Școala <> Răducăneni, comuna Răducăneni, judeţul Iaşi”, proiect nr. C5-B1-224 finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, precum și pentru aprobarea sumei pentru cofinanțarea investiției din bugetul local


H O T Ă R Â R E A   Nr. 18 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Școala nr. 2 Răducăneni, comuna Răducăneni, judeţul Iaşi”, proiect nr. C5-B1-255 finanțat prin Planul Național  de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, precum și pentru aprobarea sumei pentru cofinanțarea investiției din bugetul local


H O T Ă R Â R E A   Nr. 17 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții (D.A.L.I.), a indicatorilor tehnico-economici și a devizului general pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Normal Răducăneni, comuna Răducăneni, judeţul Iaşi”, proiect nr. C5-B1-78 finanțat prin Planul Național  de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, precum și pentru aprobarea sumei pentru cofinanțarea investiției din bugetul local      
 

  

  

1 │2 34

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local

Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Local