Home
Contact

Istoric
SVSU
Disp_caract_normativ
Avere_interese_2019
Componenta
Hot_dezb_pub_2023
Avere_interese_2023

Informatii conform legii_3

Urbanism
Cereri_tip
Cariera_2023_2
Organizare_SPCLEP
EP
Products
MOL
RPPA
2023_5

Doc_inf_financiare

2022_4
2021_4
HA_2020
HA_2019

2021_1
2021_1
Home
Componenta
Hot_dezb_pub
Avere_interese_2019
2023_1
2023_2
2023_3
2022_4
2023_5

Category 10

Category 09

RTF_Categoty 08

Category 07

Category 06

RTF_Categoy 04

Enter

News

News

Enter

Enter

Enter

Comuna RĂDUCĂNENI

județul Iași

2023

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

  

Înapoi la Hotărâri adoptate de Consiliul Local

Selectați anul:

 Adresa: localitatea Răducăneni, jud. Iași, cod poștal 707400; Telefon/Fax: 0232/292438; E-mail: primariaraducaneni@yahoo.com

Componență | Hotărâri în dezbatere publică | Hotărâri adoptate | Declarații de avere și interese

H O T Ă R Â R E A   Nr. 70 pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 65 din 10 octombrie 2023 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind aprobarea proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Normal Răducăneni, comuna Răducăneni, judeţul Iaşi”, proiect nr. C5-B1-78 finanțat prin Planul Național  de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, precum și pentru aprobarea sumei pentru cofinanțarea investiției din bugetul local 


H O T Ă R Â R E A   Nr. 69 pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 64 din 10 octombrie 2023 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind aprobarea proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Școala nr. 2 Răducăneni, comuna Răducăneni, judeţul Iaşi”, proiect nr. C5-B1-255 finanțat prin Planul Național  de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, precum și pentru aprobarea sumei pentru cofinanțarea investiției din bugetul local


H O T Ă R Â R E A   Nr. 68 pentru modificarea și completarea Anexei nr. 1 la Hotărârea nr. 63 din 10 octombrie 2023 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni privind aprobarea proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Școala <> Răducăneni, comuna Răducăneni, judeţul Iaşi”, proiect nr. C5-B1-224 finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, precum și pentru aprobarea sumei pentru cofinanțarea investiției din bugetul local 


H O T Ă R Â R E A   Nr. 67 privind aprobarea proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Construire teren multisport în sat Răducăneni, comuna Răducăneni, judeţul Iaşi”


H O T Ă R Â R E A   Nr. 66 privind aprobarea proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare prin asfaltare drumuri comunale și sătești, precum și amenajare intersecții cu DN 28 și DJ 244 F, în comuna Răducăneni, judeţul Iaşi”, obiectiv finanțat prin Programul Național de Investiții ”Anghel Saligny”, precum și pentru aprobarea sumei pentru cofinanțarea investiției din bugetul local


H O T Ă R Â R E A   Nr. 65 privind aprobarea proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Grădinița cu Program Normal Răducăneni, comuna Răducăneni, judeţul Iaşi”, proiect nr. C5-B1-78 finanțat prin Planul Național  de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, precum și pentru aprobarea sumei pentru cofinanțarea investiției din bugetul local 


H O T Ă R Â R E A   Nr. 64 privind aprobarea proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Școala nr. 2 Răducăneni, comuna Răducăneni, judeţul Iaşi”, proiect nr. C5-B1-255 finanțat prin Planul Național  de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, precum și pentru aprobarea sumei pentru cofinanțarea investiției din bugetul local


H O T Ă R Â R E A   Nr. 63 privind aprobarea proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Reabilitare și modernizare Școala <> Răducăneni, comuna Răducăneni, judeţul Iaşi”, proiect nr. C5-B1-224 finanțat prin Planul Național de Redresare și Reziliență, Componenta 5 – Valul Renovării, precum și pentru aprobarea sumei pentru cofinanțarea investiției din bugetul local 


H O T Ă R Â R E A   Nr. 62 privind numirea preşedintelui de şedinţă a Consiliului Local al Comunei Răducăneni, pentru ședința extraordinară, de îndată, din data de 10 octombrie 2023 


H O T Ă R Â R E A   Nr. 61 pentru aprobarea Actului Adițional nr. 4 la Contractul de delegare nr. 48/2009 – consolidat 2021, încheiat între Asociaţia Regională a Serviciilor Apă – Canal Iaşi – ARSACIS şi APAVITAL S.A


H O T Ă R Â R E A   Nr. 60 pentru desemnarea reprezentantului Consiliului Local al Comunei Răducăneni în

Comisia pentru evaluarea şi asigurarea calităţii educației a Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti”,

pentru anul școlar 2023-2024


H O T Ă R Â R E A   Nr. 59 pentru desemnarea reprezentanților Consiliului Local al Comunei Răducăneni în

Consiliul de administraţie al Liceului Teoretic „Lascăr Rosetti”, pentru anul școlar 2023-2024


H O T Ă R Â R E A   Nr. 58 pentru rectificarea bugetului local al comunei pentru anul 2023


H O T Ă R Â R E A   Nr. 57 privind aprobarea proiectului tehnic, a indicatorilor tehnico-economici actualizați și a devizului general actualizat pentru obiectivul de investiții „Modernizare prin asfaltare drum comunal DC 56, situat în comuna Răducăneni, județul Iași”


H O T Ă R Â R E A   Nr. 56 privind modificarea Hotărârii nr. 44 din 13 iulie 2023 a Consiliului Local al Comunei Răducăneni pentru aprobarea devizului general actualizat pentru lucrările rest de executat și a devizului general actualizat  pentru obiectivul de investiții Reabilitare și modernizare școala și grădinița Bazga, comuna Răducăneni, județul Iași”, precum și pentru aprobarea sumei pentru cofinanțarea investiției din bugetul local și a noilor indicatori tehnico – economici, după încheierea procedurilor de achiziție publică

    
 

  

  

1 2 345

Registrul pentru evidența proiectelor de hotărâri ale Consiliului Local

Registrul pentru evidența hotărârilor Consiliului Local